Competing with precision: incentives for developing predictive biomarker tests

Type/nr Scandinavian Journal of Economics (2023)
Skrevet av Kurt R. Brekke, Dag Morten Dalen and Odd Rune Straume