Classification of bulk cargo types stored openly at ports using CNN

Type/nr IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium proceedings (2023)
Skrevet av Madhu Koirala, Pål Gunnar Ellingsen and Roar Os Ådland
Språk Skrevet på engelsk