Assimilation

Type/nr In: Dictionary of Ecological Economics (eds. Brent M. Haddad and Barry D. Solomon). Edward Elgar (2023)
Skrevet av Sturla F. Kvamsdal
Språk Skrevet på engelsk