Amplify or Suppress? Top Leader Perspective on External Stakeholders' Influence on Organizational Change Outcome

Type/nr Journal of Applied Behavioral Science, 59 (2023)
Skrevet av Christine B. Meyer and Inger G. Stensaker
Språk Skrevet på engelsk