Accountability and taxation: Experimental evidence

Type/nr Journal of Economic Behavior & Organization, 216, 386-432 (2023)
Skrevet av Ingrid Hoem Sjursen
Språk Skrevet på engelsk