Understanding Inequality Within Households

Type/nr In: Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics (eds: Marco Vivarelli and Klaus F. Zimmermann). Springer (2022)
Skrevet av Ingvild Almås, Charlotte Ringdal and Ingrid Hoem Sjursen
Språk Skrevet på engelsk