The Future of Wild-Caught Fisheries: Expanding the Scope of Management

Type/nr Review of Environmental Economics and Policy, 16(2), 241-261 (2022)
Skrevet av Kailin Kroetz, Linda Nøstbakken and Martin Quaas
Språk Skrevet på engelsk