The Emergence of Collective Leadership During a Terrorist Attack: Dynamic Role Boundary Transgressions as Central in Aligning Efforts

Type/nr Journal of Leadership & Organizational Studies, 29(4) (2022)
Skrevet av Synnøve Nesse
Språk Skrevet på engelsk