The comeback effect: How happy are people who have recovered from a COVID-19 infection?

Type/nr International Journal of Wellbeing, 12(2), 114-133 (2022)
Skrevet av Micael Dahlen, Helge Thorbjørnsen, Petra von Heideken Wågert, Charlotta Hellström, Birgitta Kerstis, Daniel Lindberg, Jonas Stier and Maria Elvén
Språk Skrevet på engelsk