Testing the sensitivity of stated environmental preferences on variations in choice architecture

Type/nr Ecological Economics, 205 (2022)
Skrevet av Jülide Ceren Ahi, Margrethe Aanesen and Gorm Kipperberg
Språk Skrevet på engelsk