Structuring the Start-up: How Coordination Emerges in Start-ups through Learning Sequencing

Type/nr Academy of Management Journal (2022)
Skrevet av Marius Jones and Peter Kalum Schou
Språk Skrevet på engelsk