Smidig ledelse og organisasjonsutvikling for å oppnå innovasjon: En case-studie av UiB Tjenesteutvikling

Type/nr Magma, nr. 4 (2022)
Skrevet av Harald Engesæth og Synnøve Nesse
Språk Skrevet på norsk