Screening for partial collusion in retail electricity markets

Type/nr Energy Economics, 117 (2022)
Skrevet av Armando Garcia Pires and Frode Skjeret
Språk Skrevet på engelsk