Nonlinear pricing, biased consumers, and regulatory policy

Type/nr Journal of Economics (2022)
Skrevet av Phuong Ho
Språk Skrevet på engelsk