Multidisciplinary perspectives on living marine resources in the Arctic

Type/nr Polar Research, 41 (2022)
Skrevet av Sturla F. Kvamsdal, Dorothy Dankel, Nils-Arne Ekerhovd, Alf Håkon Hoel, Angelika Renner, Anne Britt Sandø og Stein Ivar Steinshamn
Språk Skrevet på engelsk