Microalgae-Based Food: Purchase Intentions and Willingness to Pay

Type/nr Future Foods (2022)
Skrevet av Natalia Mæhle and Frode Skjeret
Språk Skrevet på engelsk