Insights on the introduction of autonomous vessels to liner shipping networks

Type/nr Journal of Shipping and Trade, 7, 12 (2022)
Skrevet av Gam Thi Hong Nguyen, Daria Ruzaeva, Julio Cesar Góez & Mario Guajardo
Språk Skrevet på engelsk