Innovasjonskapasitet

Type/nr Fagbokforlaget (2022)
Skrevet av Christine Meyer, Inger G. Stensaker, Rune Bjerke og Anne Cathrin Haueng