Innovasjonskapasitet

Type/nr Bok
Skrevet av Christine Meyer, Inger G. Stensaker, Rune Bjerke og Anne Cathrin Haueng (red.), Fagbokforlaget, 2022