Inefficient voting with identical voters

Type/nr Journal of Theoretical Politics, 34(2), 175-190 (2022)
Skrevet av Ole-Andreas Elvik Næss
Språk Skrevet på engelsk