Impacts of Covid-19 on Norwegian salmon exports: A firm-level analysis

Type/nr Aquaculture, 561 (2022)
Skrevet av Hans-Martin Straume, Frank Asche, Atle Øglend, Erik Bjørheim Abrahamsen, Anna M. Birkenbach, Johannes Langguth, Guillaume Lanquepin and Kristin Helen Roll
Språk Skrevet på engelsk