Hvilken kompetanse trenger toppledere for å bidra til innovasjon?

Type/nr Magma, 25(3), 91-98 (2022)
Skrevet av Synnøve Nesse og Anne Line Grepne
Språk Skrevet på norsk