Fra agile team til agile organisasjoner i finansbransjen

Type/nr Magma, nr. 4 (2022)
Skrevet av Inger G. Stensaker og Christine B. Meyer
Språk Skrevet på norsk