Expert opinions on threats and impacts in the marine environment

Type/nr Marine Policy, Vol. 147 (2022)
Skrevet av Sturla Kvamsdal, Arnt Ove Hopland, Yuanho Li and Simon Selle
Språk Skrevet på engelsk