Covid og HR-feltet i Norge

Type/nr R03/22
Skrevet av Erik Døving, Paul N. Gooderham og Henrik Øhrn
Dette er en sammenstilling av resultater fra Cranet-undersøkelsen av HR i Norge. Datainnsamlingen fant sted i september-oktober 2021 like etter en periode på cirka 18 måneder hvor norske bedrifter hadde vært rammet av omfattende Covid-relaterte restriksjoner. Resultatene baserer seg på svar fra 202 HR-ledere. Analysen bekrefter at HR har fått en strategisk viktig rolle. For eksempel finner vi at i forbindelse med strategiprosessen kommer den øverste ansvarlige for HR stort sett inn fra start. I tillegg til permitteringer, var en tydelig effekt av Covid-restriksjoner utstrakt bruk av hjemmekontor. Vi finner også at under Covid ble arbeidet med prestasjonsvurdering og belønningssystemer samt opplæring og utvikling påvirket. En annen tydelig endring i forbindelse med Covid, var den merkbare økningen i å informere ansatte på lavere nivå om bedriftens strategi.
Språk Skrevet på norsk