Challenges and opportunities: impacts of COVID-19 on Norwegian seafood exports

Type/nr Aquatic Living Resources, 35, 15 (2022)
Skrevet av Frank Asche, Hans-Martin Straume, Taryn Garlock, Ulf Johansen, Sturla F. Kvamsdal, Rune Nygaard, Ruth B.M. Pincato and Ragnar Tveterås
Språk Skrevet på engelsk