Catch More to Catch Less: Estimating Timing Choice as Dynamic Bycatch Avoidance Behavior

Type/nr Environmental & Resource Economics, 82(4), 953-984 (2022)
Skrevet av Keita Abe, Christopher M. Anderson and Matthew N. Reimer
Språk Skrevet på engelsk