Can Norway become a net-zero economy under scenarios of tourism growth?

Type/nr Journal of Cleaner Production, 363, 132414 (2022)
Skrevet av Ya-Yen Sun, Stefan Gössling, Leif Egil Hem, Nina Marianne Iversen, Hans Jakob Walnum, Daniel Scott and Ove Oklevik
Språk Skrevet på engelsk