Bidding Competition in the Norwegian Market for Road Maintenance

Type/nr Journal of Transport Economics and Policy, Vol. 56, Part 4, 464-487 (2022)
Skrevet av Malin Arve, Armando J. Garcia Pires and Frode Skjeret
Språk Skrevet på engelsk