A Dynamic Model of Endogenous Fishing Duration

Type/nr Journal of the Association of Environmental and Resource Economists (2022)
Skrevet av Keita Abe and Christofer M. Anderson
Språk Skrevet på engelsk