Kostnader og nytte ved miljøtiltak i norsk lakseoppdrett

Type/nr Samfunnsøkonomen, nr. 6, 17-31 (2021)
Skrevet av Anne Lie, Majken Tjora, Henrik Lindhjem, Ståle Navrud, Margrethe Aanesen og Gorm Kopperberg