I Nesset, E., Solli-Sæther, H. og Strand, Ø. (red.): Bidrag innen kundeverdi og marked. Festskrift til Øyvind Helgesen. Oslo: Universitetsforlaget

Type/nr Framework conditions for renewable energy: Towards a new era of carbonomics? (2021)
Skrevet av Amalie Tusvik and Trond Bjørndal