Fleksibel struktur i to statsetater

Type/nr Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 37(1), 50-68 (2021)
Skrevet av Simone Brattli, Miriam Molvær og Torstein Nesheim