Dagligvaremarkedet: Fremmer forbrukerjournalistikk som VGs matbørs konkurransen?

Type/nr A10/21
Skrevet av Øystein Foros, Halvar Helgø og Thea Kilstad
Forbrukerjournalistikk kan ha stor innvirkning på forbrukernes valg, og dermed konkurransen mellom aktørene som settes under lupen. I en casestudie ser vi på hvordan VGs matbørs har påvirket konkurransen mellom lavpriskjedene i dagligvaremarkedet. Vi foretar et semistrukturert intervju med de ansvarlige for VGs matbørs, i tillegg driver vi vår egen prisjegervirksomhet ved å samle inn prisene hos Coop Extra, Kiwi og Rema på 10 ulike dager fra januar til mars, 2021. Vår varekurv består av 115 produkter som inngått i de siste matbørsene hos VG. I tillegg har vi valgt ut 45 tilfeldige produkter. Vi finner at kjedene følger hverandre svært tett på priser, noe som indikerer at de har omfattende prisjegervirksomhet i hverandres butikker. Videre er det prisen på enkeltprodukter som avgjør lavpristronen hos VGs matbørs, noe som indikerer at omfattende prisovervåkning er viktig for en kjede med en lavprisprofil. Å komme dårlig ut på VGs matbørs, gir negativ omtale, og åpner opp for at en av konkurrentene kan drive reklame med seg selv på toppen av lavpristronen hos VG.
Språk Skrevet på norsk