Coping, Not Choking, Under the Pressure of a Terrorist Attack: A Crisis Leadership Coping Model

Type/nr Journal of Applied Behavioral Science (2021)
Skrevet av Synnøve Nesse and Inger G. Stensaker