The value of timecharter optionality in the drybulk market

Type/nr Transportation Research Part E (2020)
Skrevet av Roar Adland and Vit Prochazka