Planer for gode vaner: Et felteksperiment mot arbeidsledighet

Type/nr Samfunnsøkonomen, 134(6), 40-50 (2020)
Skrevet av Kjetil Bjorvatn, Mathias Ekström, Anne Karen Guro Hadland og Armando G. Pires