Ecosystem wealth in the Barents Sea

Type/nr Ecological Economics, 171 (2020)
Skrevet av Sturla F. Kvamsdal, Leif K. Sandal and Diwakar Poudel