Algoritme-aversjon

Type/nr Magma, nr. 8, 63-70 (2019)
Skrevet av Hallgeir Sjåstad