30 år med internasjonal kunnskapsdeling i Telenor - erfaringer og veien videre

Type/nr Magma, nr. 7, 20-29 (2019)
Skrevet av Frank Elter, Jarle Hildrum og Paul N. Gooderham