Økonomisk analyse av klippfisknæringa

Type/nr Økonomisk fiskeriforskning, nr. 1, 27 (2017)
Skrevet av Marianne T. Bjørndal, Trond Bjørndal og Nils-Arne Ekerhovd