Regnskapsboka - Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper

Type/nr A14/15
Skrevet av Endre Berner, Aksel Mjøs og Marius Olving

 


Arbeidsnotatet beskriver databasen med norske regnskapstall og selskapsinformasjon som brukes i forskning og utredninger ved Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) og Norges Handelshøyskole (NHH). Formålet med notatet og de tilhørende datafilene er å dokumentere og kvalitetssikre denne databasen som inneholder regnskaper for alle norske virksomheter og konserner for årene 1992-2013, om enn med noen manglende selskaper i de første årene. Arbeidsnotatet bygger på Arbeidsnotat nr. 9/14, ”Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper”. Supplementet i denne versjonen inkluderer data for året 2013, i tillegg til noe ren feilretting og suppleringer. Det vil også utgis en engelsk versjon av notatet, jfr. Working paper 10/14 utgitt i 2014.

Språk Skrevet på norsk