Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester

Type/nr R02/15
Skrevet av Tommy S. Gabrielsen, Alexander Jakubanecs, Hans Jarle Kind, Øivind Anti Nilsen, Frode Skjeret, Lars Sørgard, Helge Thorbjørnsen og Helge Østbye

Formålet med denne studien har vært å analysere de konkurransemessige virkningene av noen utvalgte NRK-tjenester. Vi finner at nrk.no er noe differensiert fra andre store nasjonale nettsteder for nasjonale nyhets- og aktualitetstjenester, som for eksempel vg.no og dagbladet.no. Det er liten grunn til å tro at nrk.no sin tilstedeværelse i markedet legger vesentlige begrensninger på andre nasjonale nettavisers mulighet for å ta betalt fra brukere på nettet.


Hva angår regionale/lokale nyhetstjenester på nettet, finner vi at NRK sine regionale nett-tjenester synes å dekke et noe annet behov enn det som den typiske lokale nettavis gjør. Selv i de regioner der NRK har stor andel av nett-trafikken, som for eksempel i Sogn og Fjordane, synes det som at de ikke er en hardere konkurrent mot lokale nettaviser enn i andre regioner. I de regioner hvor NRK er stor kan dets popularitet til en viss grad forklares med at de dekker et behov som ikke synes å bli dekket fullt ut av andre medieaktører. Vår studie tyder på at for den tjenesten vi har fokusert mest på – nyhets- og aktualitetstjenester – har NRK sin tilstedeværelse sannsynligvis vært positiv for publikum sitt samlede tilbud, selv i de områder hvor NRK har en sterk stilling.


Vi finner videre at yr.no og ut.no er svært lite integrert i nrk.no og bidrar således i svært liten grad til attraktiviteten for nrk.no, mens derimot ytring.no er integrert og til en viss grad bidrar til attraktiviteten for nrk.no. Vi har ikke nok informasjon til å kunne fastslå om den type tjenester tilbudt av NRK fortrenger andre aktørers utvikling av tilsvarende tjenester.


 

Språk Skrevet på norsk