Snyte skatt hvis mulig? Hva fortalte Verdiundersøkelsen 2007?

Type/nr A03/14
Skrevet av Jostein Lillestøl og Jonas Andersson

Denne rapporten er basert på data fra Verdiundersøkelsen 2007, som er foreløpig Norges siste bidrag til World Values Survey (WVS).  Undersøkelsen omfatter følgende spørsmål om holdningen til skattesnyteri: «Hvor på denne skalaen (1 til 10) vil du plassere deg selv når det gjelder å rettferdiggjøre å snyte på skatten dersom du har mulighet til det?»  I rapporten studeres dette i sammenheng med en rekke grupper av variable: Oppfatning av egen situasjon, Personlighetstrekk, Prioritering av miljø, Politisk ståsted, Sosio-økonomiske synspunkter, Tillit til offentlige organer og organisasjoner, Rettferdiggjøring av andre tvilsomme handlinger. Ved hjelp av såkalte klassifikasjonstrær (CART) avdekkes hvilke variable som er best egnet som prediktorer innen hver gruppe og samlet sett.


 


 

Språk Skrevet på norsk