Prediksjon av exit og exittyper gjennom ulike forretningssykluser

Type/nr A37/13
Skrevet av Erling Ranestad og Øystein Espe Christoffersen

Hensikten med studien er å avdekke regnskaps- og organisatoriske forhold som påvirker sannsynligheten for at norske selskaper forlater markedet, og videre hvilke forhold som påvirker exittypene konkurs, M&A og frivillig avvikling. I tillegg er det ønskelig å studere hvordan denne prediksjonsmodellen blir påvirket av forretningssykluser, da analyseperioden 2005-2010 dekker både oppgang- og nedgangskonjunktur i norsk økonomi. Studien baserer seg på data fra i overkant av 60.000 selskaper hvert år, og prediksjonsmodellen ser opptil tre år tilbake i tid før en virksomhet forlater markedet. Studien sine empiriske resultater viser at ulike variabler som er undersøkt har en signifikant påvirkning på en norsk virksomhet sin sannsynlighet for å forlate markedet, og hvilken exittype dette vil skje i form av. Studien har også gitt interessante funn vedrørende forretningssykluser sin påvirkning på seleksjonsprosessen, da konjunkturer medfører at ulike variabler får en forsterket og svekket effekt.


Videre blir det presentert forslag til videre forskning på fagfeltet der vi hovedsakelig foreslår å utvide tidsperioden og uavhengige variabler. I tillegg burde det rettes mer fokus på frivillig avvikling da det er en sterkt dominerende exittype, eller sammenligne fenomenet på tvers av ulike land for å fremlegge en ny dimensjon til diskusjonen om seleksjonsprosessene i en økonomi.


 

Språk Skrevet på norsk