Læring og kunnskapsdeling i ein prosjektbasert organisasjon - ein casestudie gjennomført i Wärtsilä

Type/nr R07/13
Skrevet av Ingunn F. Lundøy og Karina H. Sortland

Bruken av prosjektbasert organisering er blitt meir utbredt blant bedrifter i dag og det ligg eit stort potensiale for læring i, og mellom prosjekt i slike bedrifter. Med masterutgreiinga ønska vi å få større innsikt i korleis læring og kunnskapsdeling i praksis føregjekk i ein prosjektbasert organisasjon. Vi gjennomførte ei casestudie i samarbeid med Wärtsilä, ei bedrift som opererar i den maritime marknaden. Vi valte ut fire faktorar som vi hadde ei antaking om at kunne påverke bruk av læringsmekanismar og vi avdekka kva læringsmekanismar Wärtsilä faktisk hadde tilrettelagt for og som der i gjennom påverka læring og kunnskapsdeling i deira organisasjon.

Språk Skrevet på norsk