Kundeforhold i regnskapsførerbransjen

Type/nr R08/13
Skrevet av Ingunn Aanes

Formålet med masterutredningen var å få bedre innsikt i, og forståelse av, kundeforhold i leverandør-kunderelasjoner. Utredningen bygger på 17 dybdeintervjuer av regnskapsførere og kunder av regnskapsførere. Kundebedriftene forteller om hva som er viktig i deres forhold til regnskapsfører og om hvilke forventninger de har til hverandre. Regnskapsførerne forteller også om forventninger i relasjonen, samt hvordan de håndterer ulike kundeforhold.
Med dette tar studien sikte på å undersøke hvorfor og hvordan kundeforhold varierer, samt avdekke hvilke forventninger partene har til hverandre. I tillegg blir det undersøkt om forventningene kan påvirkes, samt hvilke konsekvenser brudd på disse forventningene vil ha for kundeforholdet.

Språk Skrevet på norsk