Psykologiske kontrakter i team

Type/nr R07/12
Skrevet av Andreas Martin Edvard Saxegaard

Denne masterutredningen utforsker det hittil lite utforskede området innen teori om psykologiske kontrakter som angår eksistensen og forståelsen av horisontale og multiple psykologiske kontrakter. En kvalitativ casestudie har blitt gjennomført i tre ulike team i to norske bedrifter, og totalt elleve respondenter har deltatt i dybdeintervjuer. Studien bidrar med et nytt rammeverk for forståelsen av psykologiske kontrakter i team, hvorav emnene  kontraktsinnhold, kontraktstyper, implikasjoner av kontraktsbrudd og kontraktsutvikling behandles. Studiens funn kan bidra til økt forståelse for de psykologiske prosesser som foregår i team og teamrelasjoner, prosesser som er vist å kunne ha både operasjonelle og relasjonsmessige implikasjoner for teamet,

Språk Skrevet på norsk