Prissykler i bensinmarkedet - en eksperimentell studie

Type/nr A29/12
Skrevet av Maja Ahrens Niedersøe

Prissvingningene i bensinmarkedet har den senere tid både vært gjenstand for forskning og et tema for medier. Til tross for den store oppmerksomheten det har fått, er det fortsatt ikke klart hvorfor prissvingningene oppstår, hvem som skaper dem og hva som forårsaker dem. Med denne utredningen prøver jeg å bidra til forståelsen av disse spørsmålene.


I denne utredningen har jeg utviklet og designet et dataprogram/spill, som simulerer bensinmarkedet, hvor totalt 80 deltakere har spilt ulike roller, som grossist eller stasjonseier. Dataprogrammet er utviklet ved å bruke programvaren Z-Tree laget av Fischbacher (2007). Analysen av rådataen er gjort ved hjelp av statistikkprogrammet STATA. Eksperimentene er utført i kontrollerte omgivelser i en datalab. De har hatt til hensikt å se om nevnte prissvingninger kan oppstå uten at deltakerne vet hvilket marked de spiller i, samt å gi et grunnlag for analyse -- og bedre forståelse av markedet generelt.


Resultatene viser at prissykler kan oppstå i kontrollert miljø. Videre finner jeg at prisene er høyest i distriktsområdene og prissyklene er mindre i disse områder. Resultatene tyder på at det er grossistene som skaper prissyklene, og ikke butikkene. Jeg finner også at det ikke er nødvendig med annonsering av grossistprisen for å få prissykler. Selve årsaken til prissyklene er fortsatt vanskelig å fastslå med sikkerhet, men datamaterialet fra studiet skaper likevel et grunnlag for analyse.


 

Språk Skrevet på norsk