Perspektivanalyse 2020. Hordalands fremtidige rolle som petroleumsregion

Type/nr R02/12
Skrevet av Ole Berrefjord og Per Heum

Rapporten sammenstiller utviklingslinjer og utfordringer for petroleumsvirksomheten i Norge. Det danner konteksten for å vurdere utsiktene for Hordaland som petroleumsregion. Scenarier utvikles og drøftes for Norges og Hordalands del ved å kombinere spennvidden i globale utviklingstrekk med i hvilken grad man nasjonalt (og regionalt) evner å mestre utfordringene som petroleumsvirksomheten må være beredt på å møte.

Språk Skrevet på norsk