Netthandel: Litteraturgjennomgang innenfor emnet internetthandel og prissammenligning

Type/nr A23/12
Skrevet av Kim Ø. Lea

Denne utredningen er en litteraturgjennomgang innenfor emnet netthandel. Utredningen fokuserer på modeller og teori innenfor emnet, spesielt med fokus på prissammenligningssider. Jeg undersøker tre bestemte modeller som fokuserer på adferden rundt netthandel og forklarer mange av endringene man ser i markedene. Alle tre modeller skiller kundene i to deler, en gruppe med høy og en gruppe med lav betalingsvilje. I modellene ser man på de prissensitive konsumentene som andelen som benytter prissammenligningssider for å finne det beste tilbudet. Alle modellene samt empiri viser at ettersom andelen som benytter prissammenligningssider øker, faller prisen i markedet. Dette prisfallet er monotont fra introduksjonen av prissammenligningssider og gjelder både for de som søker etter priser og alle andre konsumenter.

Et prisfall i hele markedet vil ha stor påvirkning på velferden i et samfunn. Man vil forvente et mer effektivt marked med større konsumentoverskudd. Selv om lave priser er gunstig for forbrukerne, vil bedriftene i markedet tape på et prisfall. Bedrifter som opererer i markedene der prissammenligningssider og nettbasert konkurranse vokser frem, opplever høy elastisitet og lave marginer. Bedriftene svarer på denne økningen i konkurranse med praksiser jeg omtaler som informasjonsfordreining. Eksempler på informasjonsfordreining er å skjule fraktkostnader, “gjemme vekk” tilbudene som tilbys på prissammenligningssidene eller å lage et kunstig høyt produktutvalg.

Prissammenligningssider har kjempet mot disse praksisene lenge og har eliminert mange av problemene allerede. Den mest motstandsdyktige og kanskje også mest konkurransehemmende formen for informasjonsfordreining kalles “add on”. “Add ons” er tillegg til produktet som selges som en slags oppgradering. Praksisen har potensiale til å snu pristrenden man tidligere har sett og vil være en stor utfordring fremover.

Språk Skrevet på norsk